day
» » Kagaku ninja tai Gatchaman Yogiri no ashika ninja tai (1972–1974)

Kagaku ninja tai Gatchaman Yogiri no ashika ninja tai (1972–1974) HD online

Kagaku ninja tai Gatchaman Yogiri no ashika ninja tai (1972–1974) HD online
Language: English
Category: TV Episode / Action / Animation / Sci-Fi
Original Title: Yogiri no ashika ninja tai
Director: Noboru Ishiguro,Fumio Kurokawa
Writers: Tatsuo Yoshida
Released: 1972–1974
Duration: 25min
Video type: TV Episode
Episode credited cast:
Katsuji Mori Katsuji Mori - Ôwashi no Ken (Ken Washio)
Isao Sasaki Isao Sasaki - Kondoru no Jô (Jô Asakura)
Kazuko Sugiyama Kazuko Sugiyama - Shiratori no Jun
Yoku Shioya Yoku Shioya - Tsubakuro no Jinpei
Shingo Kanemoto Shingo Kanemoto - Mimizuku no Ryû (Ryû Nakanishi)
Tôru Ôhira Tôru Ôhira - Kôzaburô Nambu
Mikio Terashima Mikio Terashima - Berugu Kattse
Nobuo Tanaka Nobuo Tanaka - Sôsai Ekksu
Hideo Kinoshita Hideo Kinoshita - Narêtâ
Teiji Ômiya Teiji Ômiya - Andâson
Rest of cast listed alphabetically:
Leraldo Anzaldua Leraldo Anzaldua - Ken Washio (voice)
Eden J. Barrera Eden J. Barrera - Additional Voice (voice)
Lowell Bartholomee Lowell Bartholomee - Additional Voice (voice) (as Keith Horton)
Charles C. Campbell Charles C. Campbell - Additional Voice (voice) (as Charles Campbell)
Victor Carsrud Victor Carsrud - Ryu Nakanishi (voice)